நண்பர்கள் உங்கள் போனிலிருந்தே எந்த நம்பருக்கும் இலவசமாக போன் செய்யலாம்…!!இன்டர்நெட் தேவையில்லை……!! சில நேரங்களில் முக்கியமான நபர்களுக்கு நாம் போன் செய்ய வேண்டியிருக்கும். ஆனால் நமது போனில் பேலன்ஸ் இருக்காது. ஆள்பேர் இல்லாத இடத்தில் மாட்டிக்கொண்டிருப்போம்.இன்டர்நெட் வசதியும் இருக்காது. போன் செய்ய…