24 மணி நேரத்தில் சராசரி மனிதன் உடலில் . . • இதயம் 1,03,689 முறை துடிக்கிறது. • நுரையீரல் 23.045 முறை சுவாசிக்கிறது. • இரத்தம் 16,80,000 மைல்கள் பாய்கிறது. • நகங்கள் 0,00007 அங்குலம் வளர்கின்றன. • முடி…