இன்றைய காலங்களில், ஸ்டமக் அல்சர் எனப்படும் வயிற்றுப்புண் சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைவருக்கும் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக, வேலைக்கு செல்பவர்களுக்கு எளிதாக இது வந்து விடுகிறது. இது அபாத்தான, அல்லது அதிக பாதிக்ப்பை உண்டாக்கும் நோய் இல்லை என்று நினைப்பது தவறு,…